Baby aan de borst

Lactatiekundige ondersteuning

  • In situaties waarbij de borstvoeding meer tijd en/of gespecialiseerde kennis vraagt kan een moeder naar FijnVoeden worden verwezen. Als zorgverlener wordt u na afloop van het consult in overleg met de cliënt een kopie van het consultverslag toegestuurd.

 

  • De lactatiekundige van FijnVoeden kan geraadpleegd worden als deskundige over borstvoeding. Dit zal over het algemeen telefonisch gebeuren.