Soms is een gesprek genoeg
Baby aan de borst

Telefonische consulten

Soms kan het voldoende zijn om een vraag over borstvoeding telefonisch te bespreken. In dat geval zal ik aan de hand van een gesprek komen tot een advies. Zo nodig wordt dit vervolgd met een verslag per email.

 

Kosten € 30,-

       

 

bellen